Veel mensen denken dat op het moment dat men een woning wil kopen, men simpelweg naar een willekeurige bank kan gaan en hier een hypothecaire lening kan afsluiten, natuurlijk gaat er nog veel meer vooraf aan het aanvragen van een hypothecaire lening. TP.

De bank die u wellicht een hypothecaire lening gaat verstrekken, wilt er wel zeker van zijn dat u deze ook daadwerkelijk met de afgesproken rente af te betalen, een bank vraagt daarom altijd om een werkgeversverklaring bij het afsluiten van een lening voor een woning.In de werkgeversverklaring kan de bank uw inkomenssituatie controleren, de werkgever moet namelijk een verklaring tekenen waarin deze aangeeft hoeveel u maandelijks bij deze werkgever verdiend.

Als u meerdere werkgevers hebt, dan zullen ook meerdere werkgevers deze werkgeversverklaring in moet vullen, tenslotte moet de werkgeversverklaring duidelijk aan de bank laten zien hoeveel u maandelijks bij de verschillende werkgevers verdiend. De werkgeversverklaring zorgt ervoor dat een bank de hoogte van de hypothecaire lening een stuk beter in kunnen schatten, op het moment dat u een heel laag loon hebt, dan zult u niet zo snel een hoge hypothecaire lening af kunnen sluiten. Op het moment dat uw inkomsten heel hoog is, dan zullen de banken u eerder vertrouwen (tenslotte is de kans dat u een dergelijke lening terug kunt betalen voor de bank groot) waardoor u een hoger bedrag kunt lenen bij het kopen van een woning.

Download werkgeversverklaring Online werkgeversverklaring invullen


Intentieverklaring

De werkgever is verplicht om de intentieverklaring naar waarheid in te vullen, het niet naar waarheid invullen van deze verklaring is wettelijk verboden. Het resultaat van het verkeerd invullen van een werkgeversverklaring is namelijk dat de werknemer een veel te hoge hypothecaire lening af kan sluiten, tenslotte geeft u aan dat uw werkgever zoveel verdiend dat deze makkelijk een dergelijk hoge hypothecaire lening af kan betalen. Op deze manier is de kans dat de werknemer de lening op een gegeven moment niet meer kan betalen enorm hoog en daar is de werkgever dan ook voor een deel voor verantwoordelijk.

Natuurlijk kijkt de bank bij het afsluiten van een hypothecaire lening niet alleen door de ingevulde gegevens op de werkgeversverklaring, er spelen ook nog heel veel andere factoren mee bij het bepalen van de hoogte van de te verstrekken hypothecaire lening bij een bank. Een van de factoren die hier invloed op hebben is bijvoorbeeld het vermogen van iemand. Iemand met een aardig vermogen zal eerder een hogere hypotheek krijgen dan iemand die verder helemaal geen vermogen heeft. Het is natuurlijk altijd aan te raden om wat vermogen op te bouwen voordat u een hypothecaire lening af gaat sluiten, op deze manier kunt u altijd eventuele financiële klappen opvangen.

Veel mensen onderschatten de waarde van een werkgeversverklaring en vergeten deze daarom bij een afspraak voor het afsluiten van een hypothecaire lening zelfs mee te nemen. Zonder een goede werkgeversverklaring zal de bank u niet helemaal vertrouwen, tenslotte weet deze niet hoeveel u op dit moment verdiend en kan ook op niemand terugvallen op het moment dat het uiteindelijk toch onjuist blijkt te zijn. Het invullen van een werkgeversverklaring kost de werkgevers niet zoveel tijd, u kunt namelijk hier een werkgeversverklaring voorbeeld vinden. Het downloaden van een standaard werkgeversverklaring is voldoende om handmatig de nodige gegevens in te vullen. De werkgeversverklaring is een wettelijk rechtsgeldig document, het moet dan ook ondertekend worden door zowel de werkgever als de werknemer. Het is natuurlijk aan te raden om niet eerder een hypothecaire lening af te sluiten, voordat u uw hypotheekdocumenten (hypotheekbescheiden) in orde hebt, eerder krijgt u namelijk geen of een zeer lage hypothecaire lening. Het verzamelen van deze document is geheel kosteloos en het zorgt ervoor dat de bank een eerlijk overzicht krijgt van uw persoonlijke situatie. Het overleggen van deze documenten is niet alleen noodzakelijk, het is ook voor uw eigen veiligheid erg goed. Veel mensen proberen de werkgeversverklaring dusdanig te beïnvloeden dat deze hoger uitvalt dan dat men eigenlijk verdiend, het resultaat is dat de bank denkt dat u meer verdiend waardoor u ook de mogelijkheid krijgt om een hogere hypotheek af te sluiten. Echter houdt u zichzelf voor de gek, want u verdiend helemaal niet zoveel, het gevolg hiervan is dat u op een gegeven moment de hypothecaire lening niet meer kunt betalen met het huidige loon.

Invullen werkgeversverklaring

Voor het invullen van een werkgeversverklaring gelden veel verschillende voorwaarden, zo mag een werkgeversverklaring bijvoorbeeld maar door één persoon worden ingevuld, ook als u dus meerdere werkgevers bij een bedrijf hebt. Verder mag u ook geen gebruik maken van een correctiestift of correctievloeistof bij het invullen van de werkgeversverklaring, indien u dus iets verkeerd heeft ingevuld, dan zult u het gehele formulier opnieuw moeten uitprinten en invullen. Verder moet de werkgever alle vragen van het formulier duidelijk beantwoorden en hier natuurlijk ook de bedoelde vakjes voor aankruizen. De datum van de indiensttreding dient in overeenstemming te zijn met de datum die op de salarisstroken van de medewerker vermeld. Het kan soms voorkomen dat de datum van indiensttreding niet in overeenstemming is met de datum op de salarisstroken van de medewerker, in dat geval dient u een duidelijke uitleg bij de werkgeversverklaring toe te voegen, deze bijlage dient los getekend te worden door de werknemer. Verder dienen de adresgegevens in overeenstemming te zijn met het adres op salarisstroken en bankafschriften, als dit ook niet het geval is, dan dient u hier wederom een losse uitleg voor te geven en deze vervolgens te ondertekenen. Op het moment dat de werknemer een contract voor een bepaalde tijd heeft en de intentie aanwezig is om dit over te zetten naar een contract met onbepaalde tijd, dan dient bij dit deel een extra handtekening van de werkgever en een extra bedrijfsstempel te worden geplaatst, op deze manier geeft u aan het contract binnen korte tijd om te zetten naar onbepaalde tijd (vaste contract zonder loopduur).

De werkgeversverklaring bestaat uit twee verschillende delen, ook aan het onderdeel ‘inkomen’ zijn een aantal voorwaarden verbonden, zo moet bijvoorbeeld het totaal bruto basissalaris maal het aantal betaalperioden in overeenstemming te zijn met de salarisstroken, mocht dit niet het geval zijn, dan is de werkgever verplicht om op officieel papier een extra toelichting te vermelden, op dit extra papier moet ook een firmastempel worden aangebracht.

Werkgeversverklaring verkrijgen

U kunt kiezen tussen online een werkgeversverklaringmaken of een lege downlownloaden in pdf formaat. Na het invullen op deze site kunt u de ingevulde werkgeversverklaring als pdf gratis downloaden.

Download werkgeversverklaring Online werkgeversverklaring invullen